Nyheter

This is a single blog caption

Styret NiHH 2022/23

Sammensetningen av styret for perioden 2022-23 ser slik ut:

Fra venstre: Styremedlem Jan Egil Kaase, leder Leif Harsem, styremedlem Frank M. Wian, kasserer Knut Byberg og varamedlem Mads Flornes