Nyheter

This is a single blog caption

Styret 2021 – 2022

Sammensetningen av styret for perioden 2021-22 ser slik ut:

Fra venstre: Styremedlem Stein G. Guterud, kasserer Inga-Lill Husevåg, leder Harald A. Wie, styremedlem Frank M. Wian, styremedlem Knut Byberg og varamedlem Mads Flornes