Nyheter

This is a single blog caption

Styret 2020 – 2021

Etter årsmøtet 13. februar ser sammensetning av styret for perioden 2019-20 slik ut:


Fra venstre: Leder Harald A. Wie, styremedlem Rune Skogstad, styremedlem Egil N. Kroken,
styremedlem Stein G. Guterud, kasserer Inga-Lill Husevåg og varamedlem Mads Flornes