Nyheter

This is a single blog caption

Styret 2019 – 2020

Etter årsmøtet 21. februar ser sammensetning av styret for perioden 2019-20 slik ut:


Fra venstre: Leder Harald A. Wie, styremedlem Rune Skogstad, styremedlem Egil N. Kroken,
styremedlem Stein G. Guterud, kasserer Inga-Lill Husevåg og varamedlem Erling Gullbekkhei