Nyheter

This is a single blog caption

Styret 2018 – 2019

Etter årsmøtet 22. februar ser sammensetning av styret for perioden 2018-19 slik ut:

Styret 2018
Fra venstre: Varamedlem Rune Skogstad, styremedlem Trond Brekke, styremedlem Egil N. Kroken,
leder Harald A. Wie, kasserer Inga-Lill Husevåg og styremedlem Stein G. Guterud