GODE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I NIHH

Delta i sosiale aktiviteter
Foreningen vil ha en rekke ulike aktiviteter og arrangementer så det vil være utmerkede muligheter for å treffe andre personer som deler dine interesser.

Informasjons- og erfaringsutveksling
De nordmenn som har oppholdt seg i Thailand har etter hvert opparbeidet seg en solid kunnskap om ulike sider av det thailandske samfunnsliv. Dette kan være erfaringer fra kjøp eller leie av eiendom, kontakt med immigrasjonsmyndigheter eller helsevesenet, kjøp og salg av ulikt utstyr og gjenstander, reparasjoner av ulikt slag. Vi tør faktisk si at de fleste problemer eller spørsmål som måtte dukke opp vil en eller annen av foreningens medlemmer ha vært bort i. Gjennom medlemskap vil du lettere treffe disse personene og få tilgang på nyttig informasjon. Etter hvert vil du også bli en nyttig bidragsyter til de øvrige.

Bli en del av et større nettverk
Det oppholder seg flere tusen nordmenn i Hua Hin området, dels som fastboende , mens andre er der om vinteren eller for noe kortere opphold. Selvsagt vil ikke alle disse delta i foreningens virksomhet, men den vil være et godt kontaktpunkt og møtested. Uansett livssituasjon og begrunnelse for oppholdet, det er greit å vite at andre kjenner til deg.

Medlemsavgift
Medlemskap koster 1000.- THB eller 250,- NOK pr. person, pr. kalenderår.

Innbetaling skjer på et av våre møter i Hua Hin eller til vår konto i Norge: 9801.61.79957 NiHH

OBS!
Ved betaling i Norge; vær snill å sende oss en epost når betaling er utført da vi ikke daglig sjekker denne kontoen.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemskapet først blir gjort gjeldende etter at kontingenten er betalt.
Dersom kontingenten ikke er innbetalt innen 3 måneder vil søknaden om medlemskap automatisk bli slettet.

Den som søker om nytt medlemskap og betaler kontingenten etter 1. juli, får resten av det inneværende året gratis og kontingenten vil gjelde for hele det påfølgende kalenderåret.

BLI MEDLEM/BETAL MEDLEMSKONTINGENT

Fornavn

Etternavn

Postnummer i Norge

Poststed i Norge

Postnummer i Thailand

Poststed i Thailand

Bolig
 Fast bosted i Norge Fast bosted i Thailand

E-post*

Mobiltelefon