Nyheter

This is a single blog caption

Nytt fra Styret

Styret har i møte 22. november berammet et medlemsmøte

torsdag 18. januar 2018.

Årsmøte 2018 er berammet til torsdag 22. februar 2018.

Det vil bli sendt ut en egen invitasjon til alle medlemmer til disse møtene.

Sett av disse datoen nå!