ONSDAGSTREFF

Hver onsdag møtes medlemmer og andre interesserte  til en uformell sammenkomst klokka 19:00 på til Sara Jane’s. Stedet ligger i Soi Poolsuk. Samme gate som Heidi’s.
Alle er hjertelig velkommen!