Nyheter

This is a single blog caption

Ambassadens årlige informasjonsmøte

Ambassadens årlige informasjonsmøte avvikles:

Mandag 8. februar 2016 kl. 1100 på Methavalai Hotel i Cha Am.

Ambassaden vil holde en kort presentasjon om det konsulære arbeidet og aktuell informasjon om visum/oppholdstillatelse.
Representanter fra NAV Internasjonalt, NAV Pensjon og HELFO vil holde presentasjoner.

Etter kaffepausen vil det bli anledning til individuelle veiledningssamtaler (inntil 10 min/pers) med representantene.